Gå videre til innhold
Samlet salg av ulike typer varmepumper i 2021. Tall fra Prognosesenteret.
Samlet salg av ulike typer varmepumper i 2021. Tall fra Prognosesenteret.

Nyhet -

36 % flere solgte varmepumper i 2021

Nå øker salget også for større anlegg som bergvarmepumper, viser ferske tall fra Prognosesenteret.

Totalt ble det solgt 125 000 varmepumper i fjor. Etterspørselen etter luft-til-varmepumper var veldig bra hele året, men fra oktober fikk alle varmepumpetypene et skikkelig løft.
– Fjerde kvartal slår alt annet vi har sett, med nesten 50 000 enheter, fastslår daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Han sier den viktigste forklaringen på rekordsalget er historisk høye strømpriser.
– Vi har sett i en årrekke at strømprisen påvirker salget. De siste månedene har vi merket mye større pågang fra medier, og mer oppmerksomhet rundt strømsparing bidrar også til salg, mener Hagemoen.

– Desember var ekstremt

Daglig leder Morten Kind i Envieco AS forteller om ekstrem pågang på slutten av fjoråret.
– November var vilt, men desember var ekstremt. Det var litt mer enn vi klarte å håndtere, dessverre, men nå er vi tilbake på to-tre uker leveringstid, ikke fire-fem uker, sier Kind.

Ifølge Hagemoen melder bransjen om så stor pågang at salget kunne ha vært enda større.

– Som for mange andre bransjer har korona ført til leveringsproblemer, og i perioder har svært høy etterspørsel ført til lange ventelister for flere modeller, påpeker han.

Økning for vannbårne anlegg
Etter to år med fallende salg økte også salget av luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper med henholdsvis 30 og 34 % i siste kvartal.
– Fasit er omtrent lik som 2020 for luft-til-vann, og 8 % økning for væske-til-vann-varmepumper, opplyser Hagemoen.

Angrer på biokjel og elkjel

Også for disse segmentene har høye energipriser bidratt. Salgsdirektør Andreas Kvamme i ABK-Qviller AS trekker spesielt fram én type kunder.
– Våre store faghandlere forteller meg den samme historien: Kunder som konverterte fra oljekjel til biokjel eller elkjel, ringer nå for å få varmepumpe, opplyser Kvamme.

Denne kundegruppen kjenner også Kind i Envieco godt.
– Vi har flere slike kunder, fastslår han. I tillegg har selskapet en del oppdrag med å erstatte gamle maskiner, og noen kunder som vil gå over fra elkjel til varmepumpe i nyere boliger.

NOVAP venter fortsatt et sterkt marked i 2022

– I mars skal vi arrangere et seminar med Prognosesenteret der vi skal se nøyere på framtidsutsiktene for varmepumpebransjen. Med de høye elektrisitetsprisene vi har i dag, forventer vi et bra 2022, sier Hagemoen. Han mener bransjen likevel trenger mer drahjelp fra myndighetene om vi skal ta ut det store potensialet for varmepumper for vannbåren varme i både eldre og nye bygg.

– Vi forventer skjerpede byggeregler framover som stimulerer til mer bruk av varmepumper i nybygg, understreker Hagemoen.

Totalsalg varmepumper i 2021

2019: 105 000
2020: 92 000
2021: 125 000
Ventilasjonsvarmepumper fikk også en oppsving i 2021.

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge