Gå videre til innhold
En luft-til-luft-varmepumpe kan brukes til å kjøle boligen med god samvittighet – og det koster deg lite.
En luft-til-luft-varmepumpe kan brukes til å kjøle boligen med god samvittighet – og det koster deg lite.

Pressemelding -

Slik kjøler du med god samvittighet

Rundt 900 000 norske boliger har luft-til-luft-varmepumpe. De kan brukes til å kjøle boligen med god samvittighet – og det koster deg lite.

Har du først investert i en luft-til-luft-varmepumpe, koster det lite å bruke den til å kjøle boligen din nå som varmen herjer i Sør-Norge. Innedelen kan levere avkjølt luft som sikrer god komfort også i varmen. Normalt vil det kreve lite energi.
– Nå som det er rundt 30 grader ute, holder det kanskje å kjøle ned til 22 - 25 grader inne for å få god komfort, oppfordrer kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening. Siden de fleste er lettere kledd i varmen, og er det ingen grunn til å overdrive ved å stille temperaturen for lavt.
– Kjøl med måte, understreker Gulbrandsen.

Bruker noen få hundre watt

Hvor mye effekt den bruker i kjølemodus, avhenger av flere faktorer, som hvor varmt det er inne, hvor raskt den skal kjøle og hvor store arealer kjølingen skal dekke. En vanlig luft-til-luft-varmepumpe (nordisk modell med nominell effekt 3,5 kW) bruker gjerne mellom 200 og 1200 W, i snitt kanskje 400 W. Hvor mye energi dette blir i løpet av året, avhenger blant annet av været og hvordan varmepumpen brukes.

Under 4 kr dagen

Varmepumpe-installatør Fredrik Selebø holder en rekke kurs for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), og har laget et enkelt eksempel for å illustrere hva kjøling koster. Han regner med 60 dager med kjøling i 10 timer hver dag, i perioden fra mai og ut september, og da tar han ganske godt i – for en normal sommer. Dette blir 600 timer á 400 W, eller 240 kilowatt-timer.
Strømprisen er vanligvis lavere i sommerhalvåret enn om vinteren. Ifølge statistikk fra SSB har gjennomsnittsprisen vært ca. 80 øre/kWh de siste fem årene. Med andre ord koster kjølingen i dette eksempelet ca. 200 kr - eller drøyt 3 kr dagen for 10 timers kjøling.
– Dette vil selvsagt variere for ulike brukere og boliger, men teknologien gir kundene stort utbytte når varmepumpen brukes til å kjøle, konkluderer Selebø.

Fjern varme hvis du kan

På energiattesten til varmepumper finner du årlig effektfaktor for kjølemodus. Mange nye luft-til-luft-varmepumper har høy effektfaktor, ofte fem eller mer. Da gir en kilowatt strøm inn i varmepumpa fem ganger så mye kjøling. Det er likevel ingen grunn til å sløse, mener Selebø.
– Du bør bruke utvendig solskjerming slik at du først senker behovet for å kjøle, understreker han. Varme fra sola er en av de viktigste grunnene til at boliger blir for varme om sommeren.

Kjøl med måte

Sjekk også at det ikke står på varme noe sted. Har du ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, kan du slå av gjenvinneren på varme dager. Varmepumpen kjøler lufta i det rommet hvor innedelen står. Siden kald luft synker, kan du ikke regne med å få noen kjøleeffekt i etasjer høyere opp.

Pass deg for automatisk driftsmodus

Hvis du holder deg unna auto driftsmodus på varmepumpen, kan du også unngå sløsing. Med auto-funksjonen for driftsmodus velger varmepumpen selv om den skal varme eller kjøle.
– Da risikerer du at varmepumpen varmer om natta og begynner å kjøle om morgenen. Det er bedre å velge oppvarming eller kjøling etter behov, sier kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP.

Bruk vifta smart

Når du bruker varmepumpen til å kjøle, kan det også være lurt å stille inn vifta på innedelen optimalt. Hvis du endrer spjeldvinkel slik at lufta blåser langs taket, får du bedre komfort i oppholdssonen. Og setter du opp hastigheten på vifta, får du bedre omrøring av lufta i rommet slik at kjølt luft sprer seg bedre.

Sjekk slangen hver sommer

Og før du i det hele tatt tenker på å kjøle med varmepumpen:
– Sjekk at du har en kondensslange montert på innedelen, og at den riktig montert og åpen slik at kondensvann fra innedelen renner ut på utsiden av veggen. Dette bør du gjøre første gang varmepumpen brukes til kjøling, hver sommer, understreker Gulbrandsen.

Related links

Emner

Kategorier


Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) bidrar med nøytral og nyttig informasjon for deg som skal kjøpe eller har varmepumpe. NOVAP kan fagområdet, kjenner til forbrukernes utfordringer og vet hvor viktig det er å bruke fagfolk i prosessen med kjøp, installasjon og service på varmepumper.

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge