Gå videre til innhold
Sett inn varmepumpe og bidra til å bevare norsk natur.
Sett inn varmepumpe og bidra til å bevare norsk natur.

Nyhet -

Vi trenger ikke sløse vekk norsk natur

Det er mye energi å spare med varmepumper i norske bygg: Om lag 7,5 TWh innen 2030, viser ny analyse. Dette tilsvarer hundrevis av nye vindmøller i norsk natur.

Debatten om norsk vindkraft har fått mange til å poengtere at vi bør bruke energi mer effektivt. Ikke minst gjelder det i norske bygninger, hvor årlig energibruk tilsvarer omtrent 60% av norsk vannkraftproduksjon.
– En enkel måte å spare energi i bygninger er å installere varmepumpe. Dette har mange for lengst fått med seg: Rundt om i Norge står det nå over 1 million varmepumper, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

7,5 TWh: Oslo + Kristiansand
Og det er fortsatt mye å hente ved å installere varmepumpe i boliger og andre typer bygg.
– Fram mot 2030 kan vi spare om lag 7,5 TWh årlig, like mye som energibruken til alle husstander i Oslo og Kristiansand, opplyser Hagemoen. Det viser analyser Gehør strategi og rådgivning AS har gjort for foreningen.


Luft-til-luft-varmepumper en vinner
Over halvparten av eneboliger i Norge har allerede varmepumpe, men det er fortsatt i eneboliger at mulighetene for å spare energi er størst.
– Det å installere en luft-til-luft-varmepumpe er noe av det enkleste en boligeier kan gjøre for å spare energi. Dessuten er det lønnsomt. Investeringen er som regel nedbetalt på tre til seks år, poengterer Hagemoen. Flere luft-til-luft-varmepumper i boliger står for en drøy tredel av sparepotensialet fram mot 2030.

Bort med oljekjel
Oppvarming med fossil fyringsolje blir forbudt fra neste år, og mange boligeiere har allerede gått over til varmepumpe. Varmepumper for vannbåren varme som erstatter oljekjel, biokjel eller elkjel utgjør det nest største sparepotensialet i boliger.
– For den enkelte boligeier vil varmepumper for vannbåren varme spare mye energi, men det er også en større investering enn luft-til-luft-varmepumper, sier Hagemoen.

Ikke bare boliger
Også i yrkesbygg er det mulig å spare mye energi med varmepumper, om lag en tredel av totalen på 7,5 TWh. Her er det mest å hente i kontorbygg, forretningsbygg og verksteder. Potensialene for energisparing er beregnet ut fra statistikk for bygningsareal hentet fra Enova og SSB. Mer om forutsetninger og selve analysen finner du i rapporten.

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge