Gå videre til innhold
– Det stort å få en slik anerkjennelse fra bransjen. Dette inspirerer til å fortsette å lete etter nye og gode løsninger. Tusen takk, sier prisvinner Martin Kapskarmo (til høyre) med Rolf Iver Mytting Hagemoen.
– Det stort å få en slik anerkjennelse fra bransjen. Dette inspirerer til å fortsette å lete etter nye og gode løsninger. Tusen takk, sier prisvinner Martin Kapskarmo (til høyre) med Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Nyhet -

– Vi må prøve å utfordre konsulenter og leverandører!

Det sier Martin Kapskarmo om hvorfor naturlige kuldemedier er regelen, ikke unntaket, for nye varmepumper i Avinor – årets vinner av Varmepumpeprisen 2020 - Større anlegg. 

Avinor drifter 43 flyplasser landet over. Energibruken i 2019 var på svimlende 260 millioner kWh til oppvarming, kjøling, belysning, baneanlegg og annet teknisk utstyr. Da betyr det en del at selskapet har som uttalt mål å redusere spesifikk energibruk med 25 % i år sammenlignet med 2012. Det skal skje med innsats på en rekke områder, som energiledelse, energieffektivisering og å redusere kjøpt elektrisitet.
– Varmepumper en del av tiltakene vi gjør, forteller Martin Kapskarmo, fagansvarlig VVS/SD-anlegg i Avinor.

Lang og systematisk satsing
Prisutdeler Norsk Varmepumpeforening poengterer at Avinor har jobbet systematisk med varmepumper i en årrekke.
– De har vist vilje til å satse på innovative løsninger, som dobbelt så dype borehull og smart bruk av lokale energikilder – fra jord og kloakk til grunnvann og snø, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Blant annet hadde Oslo lufthavn noen av verdens største varmepumper koblet til grunnvann da den åpnet i 1998. Luft-til-luft-varmepumper finnes ved alle landets flyplasser, mange som kjøling av datarom. De større flyplassene har vannbåren varme, og enten luft-til-vann-varmepumpe, et par har sjøvannsvarmepumpe og flere har bergvarme.

Naturlig best på sikt
For alle nye varmepumpeanlegg stiller Avinor krav om naturlige kuldemedier. Er det ikke mulig, skal det begrunnes på en god måte.
– Vi ser at både konsulenter og leverandører ofte ønsker å levere det som er hyllevare. Så vi må prøve å utfordre dem litt. Noen må gå litt foran, mener Kapskarmo. Naturlige kuldemedier betyr som regel høyere investering, men det er han overbevist om at det er verdt.
– Vi har hatt en runde hvor vi fjernet alle anlegg med R22, og så kommer det forbud mot R410A. Vi ønsker naturlige kuldemedier for å slippe disse rundene hvert femte til sjette år – det koster mye penger! Naturlige kuldemedier sparer også miljøet, understreker Kapskarmo.

Optimalisere drift
Som et ledd i å presse ned energibruk, kommer Avinor til å satse hardere på å følge opp de tekniske anleggene i drift. Det betyr for eksempel krav om energimålere inn i energioppfølgingssystemer.
– Vi skal også se på eksisterende anlegg og muligheter for å optimalisere driften; om vi kan gjøre noe med styringen og opplæring av de som drifter, forteller Kapskarmo.

FAKTA: Varmepumper ved norske flyplasser

Avinor harvarmepumper ved alle sine lufthavner landet over. Noen eksempler er: 

  • Sjøvannsvarmepumper ved Kristiansand og Alta lufthavn
  • Bergvarmepumper ved Ålesund, Honningsvåg, Kristiansund og Oslo lufthavn
  • Ammoniakk-varmepumpe ved Trondheim lufthavn
  • Luft-til-vann-varmepumpe basert på CO2 i hangar ved Hammerfest lufthavn

Luft-til-luft-varmepumper installeres på Mehamn lufthavn i år, som erstatning for et oljefyringsanlegg som ikke har vært brukt. Jordvarmepumpe skal installeres ved Røros lufthavn så fort telen går. Det vil erstatte et oljefyringsanlegg.

Emner

Kategorier

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge