Gå videre til innhold
R32 er ikke for hvem som helst.
R32 er ikke for hvem som helst.

Nyhet -

To myter om R32 

Den ene er gammel, den andre bare tull. 

Tradisjonelle HFK-medier fases ut også i boligvarmepumper, og R32 seiler opp som en populær erstatning med lavere klimabelastning. Globalt oppvarmingspotensial (GWP) for R32 er om lag en tredjedel så stort som for R410A, og utstyret til R32 er det samme som for R410A.

R32 og F-gass
Hva så med kompetansen? Enkelte installatører hevder at du ikke trenger F-gass-sertifikat for å håndtere R32.
– Det er bare tull! Du betaler avgift for R32, og alt du betaler avgift for, må du ha F-gass-sertifikat for å jobbe med, fastslår Stig Rath. Han har blant annet skrevet flere lærebøker for kuldemontører og et hefte om brannfarlige kuldemedier.

Klart om brennbarhet
En annen og kanskje mer seiglivet myte om R32 handler nettopp om brannfare: At R32 ikke er brannfarlig.
– Den er gammel, sier Rath, og forteller at det finnes mange videoer på nettet som viser at R32 ikke tar fyr når du tenner en lighter foran.
– Men det er ikke poenget. R32 i seg selv er ikke lett å antenne, men blandet med kompressorolje blir det brannfarlig. Og det vil alltid være olje blandet i kuldemediet, poengterer Rath.

Bransjen informerer bedre
Da R32 kom for alvor, opplevde han to leire i bransjen. Den ene var NTNU-miljøet, som satte R32 i bås med propan og andre brannfarlige hydrokarboner.
– Mens varmepumpeleiren sa det ikke er brannfarlig; i begynnelsen sto det i instruksjoner at R32 var helt ufarlig, sier Rath. Nå opplever han at bransjen gjør en god jobb med å informere om brannfaren, spesielt de store varmepumpegrossistene.
– Også NOVAP gir bra informasjon på sine kurs, synes Rath.

Hold deg oppdatert
R32 klassifiseres nå som brannfarlig, men ikke ekstremt brannfarlig som i starten. Men det hjelper lite at importørene informerer godt hvis installatørene ikke får det med seg.
– Mange installatører har nok ikke endret sine rutiner selv om importørene har oppdatert sin sikkerhetsinformasjon. For installatøren ser jo maskinen lik ut selv om kuldemediet er et annet, poengterer Einar Gulbrandsen, kursansvarlig i NOVAP. Har du behov for å friske opp praktisk kunnskap om R32 og propan, kuldemedier, kan du melde deg på endagskurs om brannfarlige kuldemedier.
– Går du på kurs, blir du først og fremst mer bevisst på hva du må passe på, sier han. 


Neste mulighet er 22. oktober på Kuben i Oslo. På kurset kan du lære mer om sikkerhetsklasser, fareklasser, risikovurdering og brann- og eksplosjonsvern-loven.

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge