Gå videre til innhold
Luft-til-vann-varmepumper er et av de populære tiltakene Enova vil fjerne støtten til.
Luft-til-vann-varmepumper er et av de populære tiltakene Enova vil fjerne støtten til.

Nyhet -

Rart at Enova ikke satser på de tiltakene folk faktisk vil ha

I år klarer ikke Enova å bruke opp pengene som er satt av til å støtte energisparing i boliger. Likevel vil de kutte støtten til flere populære tiltak neste år. 

Enova støtter en rekke ulike tiltak som kan spare energi for norske boligeiere, men det er stor forskjell på treffsikkerheten: Enkelte tiltak blir bare gjennomført i noen titalls boliger i løpet av et år, mens de mest populære tiltakene velges av flere tusen boligeiere. Dette gjelder blant annet flere typer varmepumper og balansert ventilasjon.
– I midten av november hadde Enova igjen om lag 92 millioner kroner de kunne ha delt ut, men det vil de ikke klare. Da er det rart de ikke satser mer på tiltakene folk faktisk vil ha, mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Tar feil om markedet
Enova varslet i september i fjor at støtten til flere av de mest populære tiltakene skal reduseres eller fjernes.
– De begrunnet det med høye utbetalinger i 2018 og 2019. Men at så mange fikk støtte til varmepumper disse årene skyldes forbudet mot oljefyring som trådte i kraft 1. januar i år, poengterer Hagemoen. Etter at dette forbudet ble innført, har rundt 73 % færre fått støtte til varmepumper sammenlignet med i 2019. Enova har nå utsatt fristen for når disse kuttene skal gjennomføres for tredje gang, til 1. juli 2021.

Passive i koronakrisen
Varmepumpeforeningen og 10 andre organisasjoner ba i vår klima- og miljøministeren doble støttesatsene framfor å kutte.
– Det er svært skuffende at Enova har vært så passive gjennom koronakrisen, mener Hagemoen. En rekke bedrifter i de berørte bransjene sliter nå tungt økonomisk. Mange boligeiere har brukt de siste månedene til å pusse opp, men vegrer seg for større investeringer som varmepumper. 
– Her kunne faktisk Enova gjort en forskjell i en vanskelig tid for norsk økonomi – og det innenfor egne budsjetter. Den muligheten synes vi det er uforståelig at de ikke griper, sier Hagemoen.

Enova-støtte til ulike energitiltak i 2019. Tall fra Enova.

FAKTA om Enova-tilskuddet

  • Norske husholdninger betaler hvert år inn 400 millioner til Enova gjennom påslaget på nettariffen.
  • I 2020 har Enova disponert 5, 8 milliarder kroner til å støtte ulike tiltak innen industri, transport, byggsektoren og husholdninger.
  • For perioden 2017-2020 er det avsatt 250 millioner årlig til energitiltak i husholdningene, totalt for avtaleperioden 1 000 millioner. Per 17. november er det kun utbetalt 132 millioner for 2020, og 908 millioner totalt for avtaleperioden 2017 – 2020.
  • 24. mars 2020 sendte flere organisasjoner et brev til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn der de oppfordret til å doble Enovastøtten til husholdninger i en periode preget av koronapandemien og lave strømpriser. 
  • Enova halverte støtten til flere tiltak sommeren 2019, blant annet til luft-til-vann-, bergvarme- og avtrekksvarmepumper.
  • Regjeringsplattformen fra Granavolden sier at skal det legges til rette for energieffektivisering og at mulighetene for egenprodusert energi skal styrkes.
  • Enova har varslet nye kutt for støtte til varmepumper, balansert ventilasjon og solenergi fra 1. juli 2021
  • EU satser historisk høyt på energieffektivisering. På samme tid ønsker norske myndigheter å redusere støtten.

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening

Møllergata 16
0179 Oslo
Norge