Gå videre til innhold
Forslaget om lavere elavgift er ikke det kriserammede bedrifter trenger nå, mener Norsk Varmepumpeforening.
Forslaget om lavere elavgift er ikke det kriserammede bedrifter trenger nå, mener Norsk Varmepumpeforening.

Nyhet -

Lavere elavgift er feil medisin nå

Energi Norge og Distriktsenergi foreslår å fjerne elavgiften midlertidig. – Det vil gjøre vondt verre for mange bedrifter som sliter, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Hvis forslaget om å fjerne elavgiften i tre måneder blir gjennomført, vil det forsterke den økonomiske krisen for mange bedrifter.
– Det vil ramme bedrifter som jobber med varmepumper, solenergi og energieffektivisering, understreker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening har skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner for å advare mot uheldige konsekvenser av redusert elavgift.

Press fra mange kanter
Hagemoen forteller at mange bedrifter har opplevd betydelig nedgang i markedet de siste månedene fordi strømprisene har vært lave.
– Nedgangen forsterkes av usikkerheten rundt koronaviruset; mange familier får redusert økonomi. Svak kronekurs og mindre Enova-støtte bidrar også negativt, poengterer Hagemoen.

Viktige for Norges klimamål
Samtidig er Norge avhengig av disse bedriftene og deres kompetanse for å nå målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp slik Klimakur 2030 skisserer.
– I stedet for å vurdere tiltak som kan sende mange av disse bedriftene ut i konkurs, burde myndighetene vurdere tiltak som kan hjelpe dem, sier Hagemoen.

Les hele brevet til finansministeren.

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge