Gå videre til innhold
Markus Loostrand i Energico er en av dem som har montert mange bergvarmepumper som erstatning for oljefyr.
Markus Loostrand i Energico er en av dem som har montert mange bergvarmepumper som erstatning for oljefyr.

Nyhet -

– Ingen grunn til at veksten for varmepumper skal stoppe opp

Salget i første halvår banker rekordåret 2018.

I fjor ble det solgt flere varmepumper enn noe år tidligere i Norge, og veksten fortsetter i år. Særlig salget av bergvarmepumper øker så langt i år, med 42 % mer enn samme periode i fjor. Samlet er veksten for alle typer varmepumper 15 %, viser statistikk Prognosesenteret utarbeider for Norsk Varmepumpeforening.
– Det er fremdeles mye ugjort i markedet, så det er ingen grunn til at veksten skal stoppe opp, mener salgsdirektør Hans-Christian Francke i Thermia. Selskapet har hatt enda større vekst enn markedet for øvrig i første halvår.
– Mye av det har vært på store maskiner, opplyser Francke. Det vil si varmepumper med over 20 kW installert effekt.

Ingen tegn til nedgang
Også Vaillant melder om et bra halvår, med høyere vekst enn totalmarkedet.
– Farten er særlig bra for væske-til-vann-varmepumper. Vi får håpe det fortsetter ut over høsten – og det er ikke noe som tyder på at det ikke vil gjøre det, sier administrerende direktør Benny Simonsen. Vaillant gjorde ekstremt mange beregninger i juni, og Simonsen forteller at etterspørselen er godt i gang igjen etter sommeren.
– Jeg tror også luft-til-vann-varmepumper vil øke. Fjoråret var veldig bra, så det er naturlig at veksten ikke blir så stor i prosent, sier han.

Bergvarme erstatter oljefyr
ABK merker den samme trenden for væske-til-vann-varmepumper
– Det har solgt spesielt godt, opplyser administrerende direktør Daniel Kristensen. Han tror oljefyr i stor grad erstattes av denne typen varmepumper.
– Kanskje også luft-til-luft-varmepumper, men i mindre grad luft-til-vann, sier Kristensen. Det mener han skyldes en overvekt av oljefyrer på Østlandet, hvor væske-til-vann-varmepumper generelt står sterkere enn luft-til-vann-varmepumper.
– Folk bor tettere og vil ikke ha lyden fra utedelen på en luft-til-vann-varmepumpe, mener Kristensen.

Tror oljefyr-utskifting fortsetter
I likhet med konkurrentene tror Kristensen at veksten vil fortsette.
– Luft-til-luft-varmepumper kommer til å holde seg bra; her har vi et voksende utskiftingsmarked. Også væske-til-vann-varmepumper kommer til å bli bra, mener han. Blant annet tror han at en del borettslag som har valgt bioolje skal over på noe annet på sikt. Heller ikke Simonsen tror markedet for oljefyr-erstatning forsvinner når forbudet mot fossil fyringsolje trer i kraft.
– Jeg tror ikke alle blir ferdige med å erstatte oljefyr i løpet av høsten. Og mange har nok satt inn elektrisitet en periode. Det blir veldig dyrt, så da ser de kanskje på muligheten for varmepumpe senere, tror Simonsen.

Felles frykt på sikt
På sikt er han og Kristensen bekymret for det samme: Nye forskrifter med krav om nær nullenergi-nivå.
– Det jeg frykter mest, er at de nye kravene skal diskriminere varmepumper, sier Kristensen.
Norsk Varmepumpeforening deler den samme bekymringen.
– Etter at dagens byggeregler ble innført, ser vi at mange boligutviklere velger bort varmepumper til tross for at dette kan spare byggene for masse energi, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han mener mange utbyggere kun ønsker minimumsløsninger og lavest mulig investering.
– Mens ambisiøse utbyggere nesten alltid velger varmepumper, enten det er til boliger, kjøpesentre, hoteller, skoler eller kontorbygg, poengterer han. Hva så når energikravene skal strammes til nær null?
– Rådgivere vi snakker med, mener varmepumper vil være en selvfølgelighet. 

FAKTA: Salg av varmepumper i Norge

Salget av varmepumper økte med 25 % i 2018, og det har aldri vært solgt flere varmepumper i Norge. Luft-til-luft-varmepumper er mest utbredt for villaer og rekkehus. Tall for første halvår 2019 viser fortsatt vekst:

• Luft-til-luft-varmepumper: øker 15 %
• Luft-til-vann-varmepumper: øker 8 %
• Bergvarmepumper (væske-til-vann-varmepumper): øker 42 %

Kilde: Prognosesenteret/Norsk Varmepumpeforening

Emner


Norsk Varmepumpeforening (Varmepumpeforeningen) er en uavhengig interesseorganisasjon...

Varmepumpeforeningen står bak varmepumpeinfo.no som gir nøytral og nyttig informasjon for deg som skal kjøpe eller har varmepumpe: Test av varmepumper, ulike typer, tips til riktig bruk. Få flere gode råd.

Pressekontakt

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 22 80 50 30
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 22 80 50 30

Relatert materiale