Gå videre til innhold
– NVE må tenke nytt om nettariffer, mener Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.
– NVE må tenke nytt om nettariffer, mener Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Nyhet -

Gi oss nettariffer vi kan forstå

NVEs forslag til nye nettariffer vil i liten grad bidra til å utnytte strømnettet mer effektivt, mener 16 sentrale organisasjoner som representerer forbrukere, næringsliv og miljø.

Målet med forslaget til nye nettariffer er blant annet å bidra til at nettet utnyttes mer effektivt.
– Vi mener dette i liten grad vil skjer, blant annet fordi forslaget i praksis betyr at energileddet blir lavt. Dette hindrer tariffer som motiverer til å bruke strøm i perioder med mye ledig kapasitet, for eksempel ved å lade elbil om natten, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Foreningen er en av 16 organisasjoner som har sendt brev til olje- og energiminster Tina Bru.

Motiverer ikke til energisparing eller solceller
Lavt energiledd kan gi høyere nettleie for forbrukere med boliger som har et lavt forbruk, mens de med store boliger og høyt forbruk kan oppleve lavere nettleie.
– Det kan også slå uheldig ut for forbrukere som har investert i enøk-tiltak og lokal energiproduksjon som solceller, fastslår Hagemoen. Han poengterer at mange enøk-tiltak er langsiktige investeringer som eierne vil få mye mindre igjen for.
– Dessuten vil forslaget gjøre det mindre interessant i å investere i nye tiltak som kan spare strøm, mener Hagemoen.

NVE vil beholde et svært upopulært alternativ
NVE foreslår at nettselskapene skal ta betalt for nettleie etter én av tre alternative modeller for nye nettariffer; målt effekt (døgnmaks), sikringsstørrelse eller abonnert effekt.
– Ingen av disse tre alternativene motiverer til å flytte forbruket; høyt forbruk straffes like mye uansett om det skjer i «rushtiden» eller når det er god kapasitet, poengterer Hagemoen. Forslaget om abonnert effekt ble slaktet under en tidligere høring; 84 av 87 gikk imot denne modellen.
– Den er vanskelig å forstå, og krever avansert styring som i liten grad finnes på markedet, forklarer Hagemoen.

Én modell, takk
Det å betale ut fra sikringsstørrelse er enkelt å forstå, men det motiverer ikke til å senke eller flytte forbruket. De andre modellene er for kompliserte, mener de 16 organisasjonene. Og det er uheldig at ulike nettselskap kan velge ulike modeller.
– Først med én felles modell blir det interessant for leverandører å utvikle produkter for laststyring, poengterer Hagemoen. NOVAP og de andre organisasjonene mener NVE må tenke nytt.
– Vi trenger tydelig informasjon om hvordan vi kan være smarte strømkunder – ikke uforståelige prismodeller, understreker Hagemoen.

Les mer om innvendingene til NVEs forslag i brevet til olje- og energiminister Tina Bru.

FAKTA: De 16 organisasjonene bak brevet
Huseiernes Landsforbund, Norske Boligbyggelags landsforbund, OBOS, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet, Zero, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, Norges Automobil-forbund, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening.

Emner

Kategorier

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge