Gå videre til innhold
Allerede nå er det mulig å sette seg på venteliste på NOVAPs opplegg for fornyelse av F-gass sertifikatet.
Allerede nå er det mulig å sette seg på venteliste på NOVAPs opplegg for fornyelse av F-gass sertifikatet.

Nyhet -

Dette betyr revidert F-gass-forordning

Har du F-gass sertifikat fra 1. juni 2015 eller før, må du fornye det innen 1. juni neste år.

1. juni 2020 innføres nemlig tidsbegrensning på fem år for personlige F-gass-sertifikater. Dette er en konsekvens av at EUs reviderte f-gassforordning nå er tatt inn i norsk lovverk. Reglene finner du i produktforskriftens kapittel 6 a.

Hva skal til for å fornye?
Miljødirektoratet varsler en litt forenklet prosedyre for å fornye F-gass sertifikatet. Samtidig blir kompetansekravene endret noe – for eksempel må du kjenne til alternative teknologier for å redusere bruken av F-gasser.

– Vi kommer til å tilby kurs og eksamen for alle kategorier, forteller kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening. Kurset vil repetere det viktigste og gi en innføring i de nye kompetansekravene:

  • Alternativer som begrenser bruken av F-gasser. 

  • Systemer som reduserer fyllingsmengden og øker energieffektiviteten. 

  • Sikkerhetsbestemmelser ved bruk, lagring og transport av brannfarlige, giftige, eller arbeidsmedier med høyere driftstrykk. 

  • Fordeler og ulemper med alternative arbeidsmedier, spesielt knyttet til energieffektivitet 


Når kan du fornye F-gass sertifikatet ditt?
Til nå har Isovator AS vært sertifiseringsorgan for bedrifter og personell. Miljødirektoratet skal nå bestemme hvem som får oppgaven med å sertifisere etter den reviderte forordningen. Direktoratet melder at det vil ta tid å få sertifiseringsorgan og nytt opplegg på plass, inkludert opplegg for resertifisering.  

Muligheten for å sertifisere etter revidert F-gass forordning, og for å fornye sertifikat vil bli på våren/forsommeren 2019, opplyser Miljødirektoratet. Må du fornye F-gass sertifikatet ditt, vil du dermed ha om lag et år på deg frem til 1. juni 2020.

Sett deg på venteliste nå
NOVAP har holdt en rekke F-gass kurs siden 2011, og Gulbrandsen tror det vil bli kamp om plassene for å fornye F-gass sertifikatene i tide.

– På våre nettsider novap.no kan du allerede nå sette deg på venteliste for å fornye ditt F-gass sertifikat, forteller han. Det koster deg ingenting å stå på denne ventelisten.

Har du planlagt å ta F-gass-sertifikat i år, er det ingen grunn til å utsette det. Sertifikatet ditt vil gjelde i fem år fra utstedelsesdato selv om den nye ordningen kommer neste år.

Les mer om nye kravene hos Miljødirektoratet.

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge