Gå videre til innhold
–Du må hva du bør gjøre for å minske eller fjerne risiko for uønskede hendelser med brannfarlige kuldemedier, understreker Thomas Bergersen.
–Du må hva du bør gjøre for å minske eller fjerne risiko for uønskede hendelser med brannfarlige kuldemedier, understreker Thomas Bergersen.

Nyhet -

Brannfarlige kuldemedier på sikkert vis

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Kuldemedier med tradisjonelle hydrokarboner har høyt globalt oppvarmingspotensial (GWP), og skal fases ned av miljøhensyn. Alternative kuldemedier er derfor på full fart inn i det norske markedet. Mange av dem er brannfarlige.

– De fleste har liten erfaring med brannfarlige kuldemedier, og det er veldig stor usikkerhet blant bedriftene, sier kursholder Thomas Bergersen, til daglig adjunkt ved Ringsaker videregående skole.

Høyaktuelt for R32 og propan
En stor andel av de nye kuldemediene er brannfarlige i sikkerhetsklassene A2L (lav brennbarhet), A2 (middels brennbarhet), og A3 (høy brennbarhet).

– Alt arbeid med disse mediene innebærer en viss risiko. Derfor er det viktig å kjenne til hva du bør gjøre for å minske eller fjerne risiko for uønskede hendelser, understreker Bergersen. De to vanligste brannfarlige kuldemediene er R32 og propan (R290). Propan er mest brannfarlig, men regelverket er det samme for R32.

– Alle som jobber med R32, bør ha et forhold til brannfarlige kuldemedier og risikohåndtering, understreker Einar Gulbrandsen, kursansvarlig i NOVAP. Ifølge Gulbrandsen er kurset relevant for alle som driver med hvitevarer, og for kuldebransjen.

Tre gode grunner til å ta kurset
Kurset legger vekt på verst tenkelig scenario, det vil si hva som kreves for å håndtere propan på en sikker måte. Bergersen trekker særlig fram tre grunner til å ta kurset: Å kjenne til regelverket, få en praktisk innføring i hvordan man kan jobbe sikkert, og få et bevis som dokumenterer opplæring i etterkant.

– Hvis det skulle skje en ulykke, må du kunne dokumentere sikkerhetsopplæring. Det er det første myndighetene vil spørre om, påpeker Bergersen.

– Føler meg definitivt tryggere
Han forteller at kursene også legger opp til at deltakerne kan lære av hverandres erfaringer. Evalueringer i etterkant viser at de setter pris på det. På spørsmål om hva de likte best ved kurset, er typiske svar «Dele erfaringer med andre i samme situasjon» og «At deltakerne fikk mulighet til å bidra i så stor grad».

– Det var nyttig at en deltager hadde lang erfaring med R290. Kurset ga meg tro på at jeg burde satse på brennbare medier, svarer en respondent.

– Føler meg definitivt tryggere på hvordan jeg skal forholde meg til brennbare medier, oppsummerer en annen.

Neste kurs er 28 februar
Til nå har NOVAP arrangert fem kurs, og de holdes på Kuben yrkesarena i Oslo. Neste mulighet for å være med på kurs er 28 februar. 

På kurset kan du blant annet lære mer om:

  • Forskjellige kuldemedier
  • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
  • Brann- og eksplosjonsvern-loven (komprimert)
  • Hvordan du gjenvinner eller kasserer brannfarlig kuldemedium
  • Personlig verneutstyr og riktig verktøy
  • Praktisk øvelse i hvordan anlegg fylles og tappes av sikkert 

Emner

Kontakter

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Rolf Iver Mytting Hagemoen

Pressekontakt Daglig leder 971 29 250
Einar Gulbrandsen

Einar Gulbrandsen

Pressekontakt Kurs- og informasjonsansvarlig 936 34 455

Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

- Uavhengig interesseorganisasjon.
- Jobber for miljøgevinst gjennom økt bruk av varmepumper.
- Arrangerer kurs og seminarer for å heve kompetanse og interesse for varmepumper.
- Jobber for gode rammevilkår for bransjen gjennom påvirkning mot myndigheter, politikere og beslutningstakere.

Norsk Varmepumpeforening
Møllergata 16
0179 Oslo
Norge